محمد مهدی تدین موغاری

 mr tadayon  محمد مهدی تدین موغاری
مدرس دانشگاه
مولف و پژوهشگر فیلمسـازی و عکاسی
دبیربرگزاری اولین تا پنجمین دوره مسابقات و نمایشگاه تجسم بصیرت
دبیربرگزاری اولین تا دوازدهمین دوره نمایشگاه عکس عاشورائیان به روایت تصویر
دبیر برگزاری ( پنجمین تا دوازدهمین) دوره کارگاه های آموزشی جشنواره بین المللی تخصصی هنر عکاسی و تصویربرداری دوربین های دیجیتال و تجهیزات وابسته D.I.F
داوربخش تجلی اراده ملی سی امین وسی ویکمین جشنواره بین المللی فیلم فجر
ریاست هیات داوران وداوری بیش از بیست مسابقه و جشنواره فرهنگی وهنری
عضویت درکارگروههای متعدد فرهنگی، هنری وآموزشی ازسال ۷۴ تاکنون

 

Comments are closed